facebook tracking

Ukens salgstips #3

Aktiv lytting! 

Ukens salgstips er å bruke aktiv lytting. Ved å vise at du lytter kan du gi kunden en positiv opplevelse av samtalen og deg som selger. 

Hvordan kan du vise kunden at du lytter? Her er noen tips: 

  • Åpne spørsmål: still åpne spørsmål relatert til det kunden snakker om, for å vise at du har hørt og for å oppfordre kunden til å fortelle mer. F.eks. "Du sa at... kan du fortelle mer om det?", "Hva innebærer det for deg?"
     
  • Parafrasering: gjenta det kunden sier med andra ord, for å vise at du forstår betydningen av det kunden sier. F.eks. "Du mener altså at...?", "... er det riktig forstått?"

  • Speiling: prøv å tolke kundens følelser ved å beskrive dem. F.eks. "Jeg hører at du..., ikke sant?", "Det høres ut som at..."


Lykke til!

Har du flere tips? Skriv gjerne en kommentar.

 

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor